Cursos per a l'alumnat de 3r ESO

Continguts i material per Biologia i Geologia de 3r ESO
Al llarg d'aquest curs anireu trobant les diferents materials que s'hauran d'anar entregant o treballant a classe 

En aquest curs anirem penjant els apunts, exercicis i materials per a realitzar les matemàtiques de tercer d'ESO. 

Curso de lengua castellana y literatura para 3º de ESO en el que podrás acceder a recursos para reforzar o ampliar conocimientos. También se accederá, mediante enlace a la editorial, a la posibilidad de realizar las actividades interactivas de la licencia digital. Aprovechad la oportunidad! Vuestro profesor David Tello

En aquest curs trobareu informació sobre el temari de química.