Material complementari de la matèria Matemàtiques per al grup 3r A ESO.